ord i samband med mentalitet

Förklaring av ord i samband med mentalitet

 

 

Avreaktionsförmåga - att kunna stoppa en handling

Dominans - att kunna ha mod att hävda sig själv

Dådkraft - att kunna stå emot faror

Förighet - viljan att bli kontrollerad av föraren

Försvarslust - att defensivt hantera hotfulla situationer

Hårdhet - att kunna bemästra obehag

Jaktlust - att avväga angrepp i flykt med stor kraft i bettet

Kamplust - att ha viljan att vinna kraftmätningen – motor

Koncentrationsförmåga - att kunna arbeta utan att störas av omgivningen

Kopplingsförmåga - att välja rätt i alla situationer

Skärpa - att kunna bli arg vid behov

Temperament - att ha förmågan att registrera förhållanden i omgivningen

Tillgänglighet - att vara godmodig mot människor