Dobgun´s Lord Landons Avkommor

Dobgun´s Lord

Lanons Avkommor

.


Elsamåves L kull


Mamma:

Elsamåves Finfina Freja

SE53116/2016


Födda:  4/3-2022

Namn

Ägare

Notering

RegNr

Patella

HD/AD

Ögon

MH/BPH/

ZTP

Utställd

Tävling

Övrigt

Elsamåves Jonna av Julvhult


Vit/Gul

Elsamåves Judit av Julvhult

Vit/Gul

Elsamåves Japp av Julvhult


Vit/Gul

Elsamåves Jussi av Julvhult


Vit/Gul

Elsamåves Janne av Julvhult


Trefärgad