ord i samband med mentalitet

Förklaring av ord i samband med mentalitetAvreaktionsförmåga -                                att kunna stoppa en handling

Dominans                                                 -  att kunna ha mod att hävda sig själv

Dådkraft                                                    - att kunna stå emot faror

Förighet                                                     - viljan att bli kontrollerad av föraren

Försvarslust -                                               att defensivt hantera hotfulla situationer

Hårdhet                                                      - att kunna bemästra obehag

Jaktlust                                                       - att avväga angrepp i flykt med stor kraft i bettet

Kamplust -                                                   att ha viljan att vinna kraftmätningen – motor

Koncentrationsförmåga -                           att kunna arbeta utan att störas av omgivningen

Kopplingsförmåga                                    - att välja rätt i alla situationer

Skärpa                                                         - att kunna bli arg vid behov

Temperament -                                             att ha förmågan att registrera förhållanden i omgivningen

Tillgänglighet                                            -   att vara godmodig mot människor