Primary Lense Luxation PLL

Primary Lense Luxation (PLL)
Hur sjukdomen yttrar sig hittar du här


_____________________________________________________________________________

Nedärvnings kartan ser ut som ovan. i en hypotetis parning  kan man placera tiken i Parent 1 och i Parent 2 kan man placera hanen, då ser man tydligare hur en Aoutosomal recessiv nedärvning fungerar.

Utan att testa sina avelsdjur kan man inte veta om djuret är faktiskt är sjuk eller bärare.


Hur går man till väga när man skall testa? Man bokar en tid till sin veterinär och tar med sig remissen (se länken) och din veterinär skickar blodprovet vidare till laboratoriet som utför ett DNA test. Efter ca en vecka kommer svaret. Du kan välja om du enbart vill ha ett utdrag på svaret eller om du också vill ha ett certifikat på vad din hund har fått för resultat. Själva testet du vill ha heter 8226 som veterinären skall markera på remissen.


______________________________________________________________________________


 En hund måste ärva två kopior av den förändrade genen för att få det genetiska syndromet (25 % chans). Ifall de enbart ärver en kopia blir de friska bärare (50 % chans). Detta sker helt slumpvis och chansen är densamma i olika dräktigheter och är samma för både hanar och tikar. En förändrad gen kan inte påverkas – den finns där hela livet.


Det är viktigt att komma ihåg att Ifall båda föräldrarna bär samma förändrade gen så kan de var för sig överföra antingen en förändrad eller normal gen till sina valpar. Detta sker helt slumpvis. Varje valp som har två anlagsbärande föräldrar har 25% (1 av 4) chans att få den förändrade genen i dubbel uppsättning och därmed utveckla det genetiska syndromet. 

Detta innebär också att det är 75% (3 av 4) chans att en valp till två anlagsbärande föräldrar inte kommer att få två anlag och därmed inte utveckla det genetiska syndromet. Denna chans är densamma för varje dräktighet och det är ingen skillnad mellan hanar och tikar. 


Chansen för att barnet blir en frisk bärare precis som sina föräldrar, med en kopia av den förändrade genen och en av den normala är 50% (2 av 4). Slutligen är chansen att ärva två friska anlag från sina föräldrar och då varken utveckla syndromet eller vara frisk bärare 25% (1 av 4). Allt detta sker slumpvis och chansen är densamma för varje dräktighet och det är ingen skillnad mellan hanar och tikar.   


 En hund måste ärva två kopior av den förändrade genen för att få det genetiska syndromet (25 % chans). Ifall de enbart ärver en kopia blir de friska bärare (50 % chans). Detta sker helt slumpvis och chansen är densamma i olika dräktighet och är samma för både hanarr och tikar. En förändrad gen kan inte påverkas – den finns där hela livet.


____________________________________

Remissen hittar du härCopyright © Kennel Dobgun´s. All Rights Reserved