Köpinformation

Köpinfotmation


till Presumtiva valpköpare


 

Jag har registerad kennel hos FCI & Svenska Kennelklubben

samt är medlem i Uppsala Läns Kennelklubb och i rasklubben för Dansk Svensk Gårdshund


Det är ett stort beslut som bör vara väl genomtänkt. Ett lyckat hund köp fordrar insikt om hundens behov och vilka krav den ställer på tillvaron.  Aktivering av dess intellekt är ett krav annars kommer den att ta ut sin energi på annat. En dansk svensk gårdshund

behöver få alla sina sinnen tillfredsställda.


Att ha hund är ett av de mest krävande husdjur man kan ha. Det ställs stora krav på dig att lägga ner intresse, tid engagemang och söker kunskap i att förstå hundens språk och behov. Dessutom ställer samhället och människorna en hel del krav på dig som hundägare. Att vara hundägare är en livsstil för hela familjen. All tid som husse eller matte inte ägnar åt den, aktiverar den sig själv.


Det är viktigt med att se till att hunden inte är ensam mer än max 4 timmar.

Därefter skall hunden få tillfälle att få gå ut och bli mentalt stimulerad.

_____________________________________________________________________________________________________


 

Det är lagstiftat att en hund inte får vara ensam i mer än 4 timmar.

Kan man inte ordna detta skall man inte skaffa hund.


Det är många hundar som INTE klarar av att vara på sk hunddagis pga den höga stressnivån som oftast finns på dessa ställen.

Detta med hundpassning måste vara löst innan ni skaffar er en hund!


Många hundar avlivas helt i onödan, därför att de köpts/tagits emot utan en ordentlig planering och tillräcklig kunskap. Det är lätt att falla för en söt liten 8-veckorsvalp och låta den följa med hem. En liten blir stor och den söta lilla valpen blir en ganska odräglig ung hund. Det är då man börjar inse att det är mycket jobb med att ha hund. Har man då dessutom råkat välja en ras/hund typ som inte passar ens personlighet eller den aktuella livssituationen, ja då kan problemen kännas enorma. Gårdshunden har ett stort behov av människans närhet.

De mår dåligt att vara ensam instängd utan mänsklig kontakt.

_____________________________________________________________________________________________________


 

För er som skall ha hanhund kommer en krävande period: könsmognaden. Den kan vara mycket påfrestande även för den erfarne hundägaren.  Som uppfödare känner jag ett stort ansvar för de hundar jag föder upp och det är för mig mycket viktigt att hundarna hamnar i bra hem. Det är också mycket viktigt att du som valpköpare blir nöjd med din valp så hundinnehavet blir så trevligt som du har tänkt dig. För att detta ska uppnås krävs det vissa förutsättningar.


När man nu tagit det stora beslutet att välkomna en valp som ny medlem av familjen vill jag att du tänker igenom vad det innebär för dig och din familj. Du bör vara medveten om att en valp tar mycket tid i anspråk, att den inte kan lämnas ensam i början och inte bör vara ensam längre stunder under lång tid framöver. Det är som att få ett barn i familjen när det gäller tid och arbete.

_____________________________________________________________________________________________________


Det är ni som införskaffar den nya familjemedlemmen!


Valpen har inte bett om att få komma till er så det är er uppgift att se till att den har det bra livet ut! 


Ni skall ställa samma hårda & genomdiskuterade frågor som när ni sätter ett barn till världen, för det förtjänar valpen. Att du går kurser & aktiverar din hund på korrekt sätt tar vi för givet.


Vi finns tillgängliga för er dygnet runt med all vår erfarenhet som vi gladligen delar med oss. Vi tillhandahåller även kurser och aktiviteter. Har vi inte det ni behöver så ställ bara frågan så skall vi se vad vi kan fixa till.


Att du som köper en hund från Kennel Dobgun´s adekvat aktiverar och förser din hund med Fysisk och Psykisk vård, enligt SKK/Jordbruksverket samt enlig SFS stipulerad lagstiftning om djurhållning där av erfordrar.


____________________________________________________________________________________________________


 

Specificering vid Köp av hund från Kennel Dobgun´s:


· Valpar levereras efter det att de är 8 veckor gamla.

· Överlåtelse avtal enligt SKK normer.

· En av SKK utfärdad stamtavla.

· Av veterinär utfärdat friskintyg max 7 dagar gammalt.

· ID märkt.

· Avmaskad.

· Vaccinerad.

· Foder provpåse.

· Informations service om just din hund.


Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.

_____________________________________________________________________________________________________


Vad vi förväntar (dvs detta är inget krav) oss av er som köper hund från Kennel Dobgun´s


· Gå en valpkurs samt fortsättningskurs.

· HD röntgen & Patella undersökning efter 12 & innan 18 månaders ålder

samt i samband med detta få tandstatus inskrivet i hundens journal av veterinär.

· För hanhund Testickelstatus inskrivet i hundens journal av veterinär. Senast vid HD röntgen.

. Föra in tandstatus i hundens journal i och med HD röntgen.

· Mentalbeskrivning BPH vid ca 12-18 månaders ålder.

· Ställa ut på en utställning i officiell klass efter det att hunden blivit 22 månader.

____________________________________________________________________________________________________


ALLA hundar skall vara registrerade hos jordbruksverket ansökan hittar du här


Copyright © Kennel Dobgun´s. All Rights Reserved